Verordening op het inschrijfgeld

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Verordening op het inschrijfgeld

De Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 60 van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

Het bedrag, bedoeld in artikel 60, lid 1, van de Wet op de Registeraccountants, dat moet worden betaald bij de indiening van een aanvrage ter inschrijving in het accountantsregister, wordt vastgesteld op € 275,-.

Dit bedrag moet worden voldaan aan het Nederlands Instituut van Registeraccountants, te Amsterdam.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: Verordening op het inschrijfgeld.

Rotterdam, 7 oktober 1967

De

voorzitter

,

A.F. Tempelaar

Goedgekeurd bij beschikking van de Staatssecretaris, van Economische Zaken van 3 januari 1968, Directoraat-Generaal voor Industrie en Handel, nr. 267/4946/DO.

Terug naar begin van de pagina