Beschikking uitvoer veldgewasaardappelen 1967

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-10-1967 t/m 27-09-2007

Beschikking uitvoer veldgewasaardappelen 1967

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 2 en 14 van de Landbouwuitvoerwet 1938,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze beschikking bepaalde wordt verstaan onder

”veldgewasaardappelen”: aardappelen, die na het oogsten geen bewerking hebben ondergaan.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Met betrekking tot een partij veldgewasaardappelen wordt namens de Minister van Landbouw en Visserij door het Produktschap voor Aardappelen onder door dit lichaam nader te stellen voorwaarden ontheffing verleend van het in artikel 2 van de Landbouwuitvoerwet 1938 genoemde verbod.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

  • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking uitvoer veldgewasaardappelen 1967.

  • 2 Zij zal worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 oktober 1967.

's-Gravenhage, 27-09-1967

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

P. J. Lardinois

Naar boven