Aanwijzing ambtenaren, belast met het toezicht op naleving van de Drank- en Horecawet

Geldend van 19-01-2012 t/m heden

Aanwijzing ambtenaren, belast met het toezicht op naleving van de Drank- en Horecawet

De Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Gelet op artikel 60 van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386),

Besluiten:

Artikel 1

Als ambtenaren van het staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de naleving van het bij en krachtens de Drank- en Horecawet bepaalde, worden aangewezen de controleambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 3

Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt en treedt in werking op het tijdstip, waarop de Drank- en Horecawet in werking treedt.

's-Gravenhage, 8 augustus 1967

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

R. J. H. Kruisinga

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

L. J. M. van Son

Terug naar begin van de pagina