Recht op ziekengeld in geval van meer dan één dienstbetrekking

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 03-08-1967 t/m 09-05-2006

Recht op ziekengeld in geval van meer dan één dienstbetrekking

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Wet overgangsregeling Ziektewet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

  • 1 Het bepaalde in artikel 5, derde lid, van de Wet overgangsregeling Ziektewet blijft, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, buiten toepassing ten aanzien van degene, die bij het intreden van de in het eerste lid van dat artikel bedoelde ongeschiktheid tot werken meer dan één dienstbetrekking had en op grond van één dier dienstbetrekkingen verplicht verzekerd was ingevolge de Ziektewet, mits hij op grond van een andere dienstbetrekking ter zake van die ongeschiktheid aanspraak op ziekengeld krachtens de verplichte verzekering ingevolge de Ziektewet zou hebben gehad, indien de Wijzigingswet in werking zou zijn getreden drie maanden vóór het intreden van bedoelde ongeschiktheid tot werken.

's-Gravenhage, 10 juli 1967

De

Minister

voornoemd,

B. Roolvink

Naar boven