Vrijstelling aansluiting N.A.K. Wageningen

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-01-2006

Vrijstelling aansluiting N.A.K. Wageningen

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 87, derde lid, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

Van de verplichting zich aan te sluiten bij de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor landbouwzaden en aardappelpootgoed (N.A.K.), te Wageningen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Aansluitingsbesluit N.A.K., is diegene vrijgesteld, die teeltmateriaal in gesloten verpakking van een bij deze keuringsinstelling aangeslotene betrekt krachtens een schriftelijk aangegane en door de N.A.K. goedgekeurde overeenkomst en verder verhandelt op naam van de betreffende aangeslotene.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van het tijdstip, waarop de Zaaizaad- en Plantgoedwet in werking treedt.

's-Gravenhage, 18 mei 1967

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

Patijn

Naar boven