Bekendmaking benaming van nieuwe rassen

[Regeling vervallen per 01-07-2005.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 30-06-2005

Bekendmaking benaming van nieuwe rassen

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 20, eerste lid, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2005]

De Raad voor het Kwekersrecht doet van een benaming van een ras, alvorens deze vast te stellen, mededeling in de Staatscourant.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2005]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van het tijdstip, waarop de Zaaizaad- en Plantgoedwet in werking treedt.

's-Gravenhage, 18 mei 1967

De

Minister

van Landbouw en Visserij, Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

Patijn

Naar boven