Besluit Aanbevelende Rassenlijst Fruitgewassen

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 30-11-1988 t/m 24-02-2005

Besluit van 10 mei 1967, tot uitvoering van artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 3 mei 1967, no. J 1159, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Voor de navolgende fruitgewassen wordt een rassenlijst, als bedoeld in artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, ingesteld:

aardbei (Fragaria L.);

appel (Malus Mill.);

blauwe bes (Vaccinium corymbosum L.);

braam (Rubus L.);

framboos (Rubus L.);

hazelnoot (Corylus L.);

kers (Prunus cerasus L.; Prunus avium L. en Prunus mahaleb L.);

kruisbes (Ribes uva-crispa L.);

loganberry (Rubus L.);

peer (Pyrus communis L.);

perzik (Prunus persica L.);

pruim (Prunus domestica L.; P. salicina Ldl. en Prunus cerasifera Ehrh.);

rode bes (Ribes L.);

walnoot (Juglans regia L.);

zwarte bes (Ribes nigrum L.);

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

  • 1 Ingesteld wordt een Commissie, verder te noemen Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst voor Fruitgewassen, belast met de in de artikelen 73-77 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet omschreven taak met betrekking tot fruitgewassen.

  • 2 De Commissie bestaat uit een voorzitter, een lid-secretaris en ten minste 2 en ten hoogste 5 leden en is gevestigd te Wageningen.

    Onze Minister benoemt de leden en kan plaatsvervangende leden en adviserende leden benoemen.

  • 3 Onze Minister kan nadere regelen stellen omtrent de werkwijze van de Commissie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit Aanbevelende Rassenlijst Fruitgewassen".

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 10 mei 1967

JULIANA.

De Minister van Landbouw en Visserij,

P. J. LARDINOIS.

Uitgegeven de dertigste mei 1967.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Naar boven