Besluit Aanbevelende Rassenlijst Groentegewassen

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 01-02-1978 t/m 24-02-2005

Besluit van 10 mei 1967, tot uitvoering van artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 3 mei 1967, no. J. 1158, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Voor de navolgende groentegewassen wordt een rassenlijst, als bedoeld in artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, ingesteld:

andijvie (Cichorium endivia L.);

asperge (Asparagus officinalis L.);

aubergine (Solanum melongena L.);

augurk (Cucumis sativus L.);

bloemkool (incl. winterbloemkool) (Brassica oleracea L. var. botrytis L.);

boerenkool (Brassica oleracea L. var. laciniata (L.) Schulz);

boon (Phaseolus vulgaris L.);

broccoli (Brassica oleracea L. var. cymosa Duch.);

champignon (Psalliota campestris L.);

chinese kool (Brassica cernua (Thbg) Forbes & Hemsl.);

consumptieraap (Brassica campestris L. var. rapa (L.) Hartm.);

erwt (Pisum sativum L.), waaronder capucijner en peul;

komkommer (Cucumis sativus L.);

koolraap (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.);

koolrabi (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.);

kroot of rode biet (Beta vulgaris L. var. rubra L.);

meloen (Cucumis melo L.);

paprika (Spaanse peper) (Capsicum annuum L.);

peterselie (Petroselinum crispum (Mill.) Airy-Shaw, syn. P. Sativum Hoffm.);

postelein (Portulaca oleracea L.);

prei (Allium porrum L.);

pronkboon (Phaseolus coccineus L.);

raapstelen (Brassica L. div. spec.);

rabarber (Rheum rhabarbarum L.);

radijs (Raphanus sativus L. var. radicula Pers.);

ramenas (Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) Stok);

rode kool (Brassica oleracea L. var. rubra DC);

rode wortel (Daucus carota L.);

savoyekool (Brassica oleracea L. var. sabauda (L.) Schulz);

schorseneer (Scorzonera hispanica L.);

selderij (Apium graveolens L.);

sjalot (Allium ascalonicum L.);

sla (Lactuca sativa L.);

spinazie (Spinacia oleracea L.);

spruitkool (Brassica oleracea L. gr. Gemmifera); var. gemmifere (DC.) Schulz);

suikermaïs (Zea mays L. var. saccharata (Koern.) A & G.);

tabak (Nicotiana tabacum L.);

tomaat (Solanum lycopersicon L.);

tuinboon (Vicia faba.);

ui (Allium cepa L.);

veldsla (Valerianella locusta (L.) Betcke);

witlof (Cichorium intybus L.);

witte kool (Brassica oleracea L. var. alba DC.);

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

  • 1 Ingesteld wordt een Commissie, verder te noemen Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst voor Groentegewassen, belast met de in de artikelen 73-77 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet omschreven taak met betrekking tot groentegewassen.

  • 2 De Commissie bestaat uit een voorzitter, een lid-secretaris en ten minste 2 en ten hoogste 5 leden en is gevestigd te Wageningen. Onze Minister benoemt de leden en kan plaatsvervangende leden en adviserende leden benoemen.

  • 3 Onze Minister kan nadere regelen stellen omtrent de werkwijze van de Commissie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit Aanbevelende Rassenlijst Groentegewassen.".

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 10 mei 1967

JULIANA.

De Minister van Landbouw en Visserij,

P. J. LARDINOIS.

Uitgegeven de dertigste mei 1967.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Naar boven