Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 25

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1992 Wijziging 28-11-1991 Stb. 1991, 601 28-11-1991 Stb. 1991, 601
26-07-1976 Wijziging 22-07-1976 Stb. 1976, 396 12897 22-06-1976 Stb. 1976, 342
Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
01-01-1970 Nieuwe-regeling 03-04-1967 Stb. 1969, 167 8436 04-06-1969 Stb. 1969, 259
Naar boven