Uitvoeringsbesluit ex artikel 1 Mijnwet continentaal plat

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-03-1967 t/m 31-12-2002

Besluit van 7 februari 1967, tot uitvoering van artikel 1, tweede lid, van de Mijnwet continentaal plat

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 6 februari 1967, nr. 367/5579 W.J.A./E.M.C.;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Mijnwet continentaal plat (Stb. 1965, 428);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

 • 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens de Mijnwet continentaal plat (Stb. 1965, 428), de wet van 21 april 1810 (Bulletin des Lois 285) of de Mijnwet 1903 (Stb. 1904, 73) bepaalde geldt als grens tussen de territoriale zee en de zee, waaronder zich het continentaal plat bevindt, de lijn, welke wordt gevormd door de verbindingslijn tussen de punten c" en L', welke met een rode kleur is aangegeven op de bij de aanvullende overeenkomst van 14 mei 1962 bij het Eems-Dollard-verdrag (Trb. 1962, 54) gevoegde kaart, en vervolgens door de bogen van grootcirkels tussen de volgende punten, in de volgorde als hieronder aangegeven:

  • 1. genoemd punt L';

  • 2. 53° 33' 36" N.B., 6° 16' 02" O.L.;

  • 3. 53° 30' 12" N.B., 6° 03' 00" O.L.;

  • 4. 53° 31' 22" N.B., 5° 56' 27" O.L.;

  • 5. 53° 30' 00" N.B., 5° 31' 30" O.L.;

  • 6. 53° 25' 12" N.B., 5° 08' 06" O.L.;

  • 7. 53° 21' 21" N.B., 5° 04' 30" O.L.;

  • 8. 53° 19' 19" N.B., 4° 56' 12" O.L.;

  • 9. 53° 15' 00" N.B., 4° 49' 00" O.L.;

  • 10. 53° 06' 30" N.B., 4° 40' 00" O.L.;

  • 11. 53° 01' 30" N.B., 4° 37' 30" O.L.;

  • 12. 52° 54' 00" N.B., 4° 38' 00" O.L.;

  • 13. 52° 44' 12" N.B., 4° 33' 42" O.L.;

  • 14. 52° 37' 00" N.B., 4° 32' 24" O.L.;

  • 15. 52° 28' 30" N.B., 4° 30' 00" O.L.;

  • 16. 52° 23' 00" N.B., 4° 26' 36" O.L.;

  • 17. 52° 21' 02" N.B., 4° 24' 57" O.L.;

  • 18. 52° 17' 55" N.B., 4° 22' 45" O.L.;

  • 19. 52° 16' 25" N.B., 4° 21' 34" O.L.;

  • 20. 52° 15' 35" N.B., 4° 20' 47" O.L.;

  • 21. 52° 14' 54" N.B., 4° 20' 20" O.L.;

  • 22. 52° 13' 21" N.B., 4° 18' 54" O.L.;

  • 23. 52° 12' 03" N.B., 4° 17' 30" O.L.;

  • 24. 52° 10' 56" N.B., 4° 16' 07" O.L.;

  • 25. 52° 09' 47" N.B., 4° 14' 37" O.L.;

  • 26. 52° 09' 26" N.B., 4° 13' 46" O.L.;

  • 27. 52° 09' 05" N.B., 4° 13' 12" O.L.;

  • 28. 52° 08' 30" N.B., 4° 12' 31" O.L.;

  • 29. 52° 08' 03" N.B., 4° 11' 50" O.L.;

  • 30. 52° 07' 33" N.B., 4° 11' 15" O.L.;

  • 31. 52° 06' 51" N.B., 4° 10' 19" O.L.;

  • 32. 52° 04' 13" N.B., 4° 06' 39" O.L.;

  • 33. 52° 03' 54" N.B., 4° 06' 05" O.L.;

  • 34. 52° 02' 09" N.B., 4° 04' 03" O.L.;

  • 35. 52° 00' 00" N.B., 4° 01' 00" O.L.;

  • 36. 51° 53' 00" N.B., 3° 55' 30" O.L.;

  • 37. 51° 51' 00" N.B., 3° 48' 48" O.L.;

  • 38. 51° 47' 30" N.B., 3° 45' 18" O.L.;

  • 39. 51° 44' 12" N.B., 3° 35' 24" O.L.;

  • 40. 51° 39' 12" N.B., 3° 35' 24" O.L.;

  • 41. 51° 37' 18" N.B., 3° 29' 30" O.L.;

  • 42. 51° 34' 00" N.B., 3° 22' 10" O.L.;

  • 43. 51° 24' 40" N.B., 3° 17' 52" O.L.

 • 2 De ligging van de in het eerste lid bedoelde punten 2-43 is uitgedrukt in geografische coördinaten, berekend volgens het stelsel van de Europese vereffening.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip, waarop de Mijnwet continentaal plat in werking treedt.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 7 februari 1967

JULIANA.

De Minister van Economische Zaken,

J. A. BAKKER.

Uitgegeven de veertiende februari 1967.

De Minister van Justitie,

STRUYCKEN.

Naar boven