Liquidatiewet ongevallenwetten

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002553
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit berekening afkoopsommen ongevalsuitkeringen 2008
 2. Besluit overdracht contante waarden verplichtingen ongevallenverzekering aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds
 3. Besluit uitvoering afwikkeling liquidatieuitkeringen en voorzieningen
 4. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden
  Artikel: 2
 2. Besluit op de huurtoeslag
  Artikel: 2b
 3. Besluit uitvoering afwikkeling liquidatieuitkeringen en voorzieningen
  Artikelen: 1, 13
  Hoofdstuk: IV
 4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 5. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 20
 6. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 7. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 12
 8. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikelen: 11, 20, 21
 9. Wet overgangsregeling Ziektewet
  Artikel: 10
 10. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 42, 64
 11. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: III
Terug naar begin van de pagina