Uitkeringswet gewezen militairen

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Defensie
AfkortingUgm
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002540
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Militaire ambtenarenrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling inkomsten Uitkeringswet gewezen militairen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 3.4
 2. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 39
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikel: 14a
 5. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2004, enz. (arbeidsvoorwaardenmaatregelen sector Defensie)
  Artikelen: 1, 3
 6. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2007/2008 en wijziging enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie alsmede invoering flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht)
  Artikelen: 1, 2, 3
 7. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 8. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 23a
 9. Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen 2019
  Artikel: 2
 10. Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen 2020
  Artikel: 2
 11. Mandaatverlening aan Stichting USZO
  Artikel: 2
 12. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
  Artikel: 1
 13. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering 2005 en 2006 en wijziging besluiten in het kader van arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie, periode 1 januari 2004 - 28 februari 2007
  Artikelen: 1, 2, 3
 14. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001)
  Artikel: XI
 15. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering, enz. (Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie)
  Artikel: I
 16. Verplaatsingskostenbesluit defensie
  Artikel: 7
 17. Wet bijzondere regels met betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet gewezen militairen
  Artikel: 1
 18. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikel: 28
 19. Wet verbetering rechtspositie verzetsmilitairen
  Artikelen: 5, 6
 20. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie over de periode 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010 en vaststelling eenmalige uitkering 2009)
  Artikel: 1
 21. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie)
  Artikel: XXIV
 22. Wijzigingsbesluit Besluit personenchauffeurs defensie, enz. (uitvoeringsovereenkomst sector Defensie als gevolg van bovensectorale loonruimteovereenkomst 2015–2016)
  Artikel: 1
 23. Wijzigingsbesluit ivm arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie voor de periode van 1 april 1997 tot en met 31 mei 1999
  Artikelen: XXXI, XXXIII
Terug naar begin van de pagina