Uitkeringsregeling 1966

[Regeling vervallen per 09-10-2014.]
Geldend van 13-01-2010 t/m 08-10-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0002537
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Ambtenarenreglement Staten-Generaal
  Artikel: 130
 2. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1997-1999
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 3. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 4. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Tekst: tekst
 5. Arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk 1995-1997
  Tekst: tekst
  Bijlage: I
 6. Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel
  Artikelen: II, III, IV, V
 7. Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering
  Artikel: 9
 8. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 26
 9. Besluit ex artikel XVIII Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren (wijziging bezoldigingsstructuur)
  Artikel: 4
 10. Besluit formalisering van enkele maatregelen uit de Overeenkomst arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk
  Artikel: XI
 11. Besluit herplaatsingsbeleid
  Artikel: 2
 12. Besluit mandaat Loyalis Maatwerkadministraties (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rechterlijke Macht)
  Artikel: 1
 13. Besluit mandaat en volmacht Loyalis Maatwerkadministraties B.V. (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rijk)
  Artikel: 1
 14. Besluit rechtspositie in rijksdienst van de administrateur en personeel ex artikel 5 Wet financieel statuut Koninklijk Huis
  Artikel: 3
 15. Besluit sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel
  Artikelen: 1, 4, 8, 9, 10
 16. Besluit volmacht aan Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Rijkswachtgeldbesluit 1959, enz.)
  Artikel: 1
 17. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  Tekst: tekst
 18. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 19. Instelling Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen
  Artikel: IV
 20. Intrekkingswet BB
  Artikel: 17
 21. Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering
  Artikelen: 1, 5, 6
 22. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 105
 23. Sanctieregeling arbeidsmarktgedrag als bedoeld in artikel 25a van de Uitkeringsregeling 1966
  Artikel: 1
 24. Uitkeringsregeling buitenlandse dienst 1966
  Artikelen: 1, 3
 25. Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen
 26. Verplaatsingskostenbesluit 1989
  Artikel: 2
 27. Wet aanpassing uitkeringspercentages overheidspersoneel
  Artikelen: 1, 9
 28. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen: 28, 35
 29. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikel: 82
 30. Wet privatisering ABP
  Artikel: 26
 31. Wijziging Rijkswachtgeldbesluit 1959 en Uitkeringsregeling 1966
  Tekst: tekst
 32. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003
  Tekst: tekst
 33. Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari c.q. 1 april 1996
  Tekst: tekst
 34. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement etc. in verband met formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997-1999
  Artikel: XI
 35. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (het onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering brengen van de overheidswerknemers in de sector Rijk)
  Artikel: XI
 36. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (toepasselijkheid Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ten aanzien van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding)
  Artikel: IV
 37. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (1)
  Artikel: VII
 38. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (3)
  Artikel: XI
 39. Wijzigingsbesluit Rijkswachtgeldbesluit 1959
  Artikelen: IX, VII, XI
 40. Wijzigingsbesluit Rijkswachtgeldbesluit 1959, enz.
  Artikel: VI
 41. Wijzigingswet Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren, enz. (wijziging bezoldigingsstructuur)
  Artikel: XVIII
Terug naar begin van de pagina