Wet toekenning gedeeltelijke compensatie voor ingevolge AOW en AWW geheven premie over een buitengewoon pensioen

[Regeling materieel uitgewerkt per 21-03-2012.]
Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 19-09-1966.
Geldend van 19-09-1966 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 19-09-1966

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-09-1966)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-09-1966 Nieuwe-regeling 14-07-1966 Stb. 1966, 357 8504 14-07-1966 Stb. 1966, 357
Naar boven