Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 65l

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 29-11-2023 Stcrt. 2023, 33542 29-11-2023 Stcrt. 2023, 33542
01-01-2023 Wijziging 22-11-2022 Stcrt. 2022, 32251 22-11-2022 Stcrt. 2022, 32251
01-01-2022 Wijziging 03-12-2021 Stcrt. 2021, 49166 03-12-2021 Stcrt. 2021, 49166
01-07-2021 Wijziging 27-05-2021 Stb. 2021, 259 27-05-2021 Stb. 2021, 259
01-01-2021 Wijziging 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61666 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61666
01-01-2020 Wijziging 25-11-2019 Stcrt. 2019, 65478 25-11-2019 Stcrt. 2019, 65478
01-01-2019 Wijziging 23-11-2018 Stcrt. 2018, 67779 23-11-2018 Stcrt. 2018, 67779
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
01-01-2018 Wijziging 23-11-2017 Stcrt. 2017, 68641 23-11-2017 Stcrt. 2017, 68641
01-07-2017 Wijziging 23-05-2017 Stb. 2017, 232 23-05-2017 Stb. 2017, 232
01-01-2017 Wijziging 28-11-2016 Stcrt. 2016, 65678 28-11-2016 Stcrt. 2016, 65678
01-01-2016 Wijziging 10-11-2015 Stcrt. 2015, 41467 10-11-2015 Stcrt. 2015, 41467
01-07-2015 Wijziging 22-05-2015 Stb. 2015, 203 22-05-2015 Stb. 2015, 203
01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 26-11-2014 Stcrt. 2014, 34507 26-11-2014 Stcrt. 2014, 34507
16-07-2014 t/m 01-07-2014 Wijziging 23-06-2014 Stb. 2014, 226 04-06-2014 Stb. 2014, 259 Inwtr. 1
t/m 01-01-2014 Nieuw 04-06-2014
samen met
16-06-2014
Stb. 2014, 259
samen met
Stcrt. 2014, 19799
33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen I, onderdeel E, F en G, VI, VII, VIII en IX van de Wijzigingswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz.) in werking treden.1)
Naar boven