Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Geraadpleegd op 14-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
    Artikelen: 10, 87f

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1990 Wijziging 28-12-1988 Stb. 1988, 655 20854 28-12-1988 Stb. 1988, 655
01-01-1990 Wijziging 28-12-1988 Stb. 1988, 655 20854 28-12-1988 Stb. 1988, 656
01-07-1967 Nieuwe-regeling 18-02-1966 Stb. 1966, 84 7171 15-01-1967 Stb. 1967, 105
Naar boven