Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
01-05-2016 Wijziging 03-02-2016 Stb. 2016, 45 34036 08-04-2016 Stb. 2016, 166
19-03-2014 Wijziging 07-02-2013 Stb. 2013, 76 33017 11-02-2014 Stb. 2014, 83 Alg. 1
01-10-2010 Wijziging 11-03-2010 Stb. 2010, 146 31968 24-06-2010 Stb. 2010, 252
01-01-2007 Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 682 30804 14-12-2006 Stb. 2006, 682
01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
01-01-2005 Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 720 29677 23-12-2004 Stb. 2004, 721 Inwtr. 2
Wijziging 09-09-2004 Stb. 2004, 493 29008 09-09-2004 Stb. 2004, 493
01-01-2004 Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
29-12-2001 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 695 27686 20-12-2001 Stb. 2001, 695
31-12-1998 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 742 26239 24-12-1998 Stb. 1998, 742 Inwtr. 3
01-10-1998 Wijziging 11-06-1998 Stb. 1998, 412 25618 15-09-1998 Stb. 1998, 554
01-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 768 25282 24-12-1997 Stb. 1997, 769 Inwtr. 5
Wijziging 24-04-1997 Stb. 1997, 175 24698 02-09-1997 Stb. 1997, 391 Inwtr. 4
Wijziging 24-04-1997 Stb. 1997, 178 24776 02-09-1997 Stb. 1997, 391
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
29-06-1990 Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 316 21213 30-05-1990 Stb. 1990, 316
01-01-1987 Wijziging 06-11-1986 Stb. 1986, 567 19383 26-11-1986 Stb. 1986, 597
01-05-1985 Wijziging 03-04-1985 Stb. 1985, 201 18752 03-04-1985 Stb. 1985, 201
01-01-1980 Wijziging 11-04-1979 Stb. 1979, 304 14505 01-08-1979 Stb. 1979, 473
01-07-1967 Nieuwe-regeling 18-02-1966 Stb. 1966, 84 7171 15-01-1967 Stb. 1967, 105
01-05-1967 Wijziging 02-02-1967 Stb. 1967, 102 8636 20-04-1967 Stb. 1967, 213

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.2)
  3. De artikelen 40, 41, 43c, tweede lid, 75a, eerste en tweede lid, 76c, 76e, 76f, 81 en 83, eerste lid, onder e, en vierde lid, werken terug tot en met 1 januari 1998. Artikel 17, eerste lid, werkt terug tot en met 1 oktober 1998. Artikel 17, vijfde lid, werkt terug tot en met 1 juli 1998.3)
  4. Artikel 78, zevende lid, derde en vierde volzin, treedt in werking als fase 1 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemers verzekeringen in werking treedt.4)
  5. Treedt in werking als fase 1 in werking treedt.5)
Naar boven