Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 65f

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels Scholing UWV 2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IIB

 1. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen 23, 80
 2. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 82a
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 115
 4. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.6
Terug naar begin van de pagina