Wet op de dividendbelasting 1965

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen DB
Wet DB
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002515
RechtsgebiedBelastingrecht | Dividendbelasting
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965
 2. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen
 3. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 4. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 5. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 6. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 7. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 8. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.
 9. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter
 2. Dividendbelasting, vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting
 3. Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)
 4. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
 5. Splitsing van aandelen ‘Spin off’
 6. Vennootschapsbelasting en Dividendbelasting, inkoop van eigen aandelen
 7. Vennootschapsbelasting en dividendbelasting, hybride geldverstrekkingen
 8. Vennootschapsbelasting en dividendbelasting, omzetting fonds voor gemene rekening (fiscale beleggingsinstelling) in een nv
 9. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering
 10. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; ATR’s; aanpassingstermijn
 11. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
 12. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting; giftenaftrek of uitdeling

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 2. Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Artikel: 34
 3. Belastingregeling voor het land Nederland
  Artikelen: 1.4, 2.1
 4. Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter
  Tekst: tekst
 5. Dividendbelasting, vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting
  Tekst: tekst
 6. Dividendbelasting, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 7. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
  Tekst: tekst
 8. Internationaal belastingrecht, winstallocatie vaste inrichtingen
  Tekst: tekst
 9. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: VI
 10. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 11. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; ATR’s; aanpassingstermijn
  Tekst: tekst
 12. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 13. Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997
  Artikel: XVIII
 14. Wet bronbelasting 2021
  Artikel: 7.3
 15. Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
 16. Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015
 17. Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz. (aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen)
  Artikel: XII
 18. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001)
  Artikel: XIV
Terug naar begin van de pagina