Contactcommissie Middelbaar Detailhandelsonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-12-1965 t/m 30-12-2004

Contactcommissie Middelbaar Detailhandelsonderwijs

Beschikking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Met ingang van 1 december 1965 is ingesteld een commissie, die tot taak zal hebben:

 • 1. het leggen en onderhouden van contacten met de besturen – of door deze aan te wijzen vertegenwoordigers – van scholen voor de detailhandel, waaraan – bij wijze van experiment – middelbaar detailhandelsonderwijs wordt gegeven;

 • 2. het bestuderen van de meest wenselijke vorm van het leerplan en van de leerstof voor het middelbaar detailhandelsonderwijs;

 • 3. het voorbereiden van een eindexamen voor het middelbaar detailhandelsonderwijs, waarvan de schriftelijke opgaven en de beoordelingsnormen centraal worden vastgesteld, en het doen van voorstellen daaromtrent;

 • 4. het aan de staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen uitbrengen van een rapport van de door de commissie verrichte werkzaamheden, telkenmale indien zij dit nodig oordeelt, doch ten minste éénmaal 's jaars.

In deze commissie zijn benoemd:

 • tot lid en voorzitter J. G. de Dood, inspecteur van het middenstandsonderwijs;

 • tot lid en plaatsvervangend voorzitter drs. A. G. Hildebrink, inspecteur van het middenstandsonderwijs;

 • tot lid:

  • A. C. Vos, directeur van de christelijke school voor de detailhandel te Apeldoorn;

  • N. M. C. van Herpen, directeur van de r.-k. school voor de detailhandel te Breda;

  • H. B. Cras, directeur van de r.-k. school voor de detailhandel te Eindhoven;

  • F. H. Ozinga, directeur van de school voor de detailhandel te Groningen;

  • P. Geelhoed, directeur van de christelijke school voor de detailhandel te Middelburg;

  • mejuffrouw drs. J. C. Blankenstein, directrice van de gemeentelijke school voor de detailhandel te Rotterdam;

  • A. C. van Ahee, directeur van de school voor de detailhandel te Zwolle;

  • drs. C. Hage, namens de Vereniging van Scholen voor de Detailhandel;

  • G. A. Demper, namens de Stichting Christelijke Detailhandelsscholen in Nederland;

  • E. J. F. Manse, namens de Centrale voor Katholiek Handelsonderwijs.

De commissie zal uit haar midden een secretaris aanwijzen.

Tot adjunct-secretaris van de commissie is benoemd J. G. Janssen, commies bij de afdeling Middenstandsonderwijs en Economisch en Admistratief Onderwijs van de hoofdafdeling Nijverheidsonderwijs van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Aan de leden van de commissie en de adjunct-secretaris wordt vergoeding van reis- en verblijfkosten op basis van het Reisbesluit 1956 toegekend.

De commissie kan worden aangeduid als: Contactcommissie middelbaar detailhandelsonderwijs.

, 1 december 1965

de

staatssecretaris

van onderwijs en wetenschappen
Naar boven