Vrijstelling van militaire dienst voor bouwvakarbeiders

[Regeling vervallen per 12-11-2004.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 23-12-1965 t/m 11-11-2004

Vrijstelling van militaire dienst voor bouwvakarbeiders

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

 • 1 Ten behoeve van de woningbouw in Nederland zal aan bouwvakarbeiders van de lichting 1967 vrijstelling van militaire dienst worden verleend.

 • 2 Voor deze vrijstelling gelden de volgende voorwaarden:

  • a. Belanghebbende dient voor de dienstplicht voor de lichting 1967 te zijn ingeschreven en in het bezit te zijn van de mededeling, dat hij voor de militaire dienst is goedgekeurd.

  • b. Hij moet als bouwvakarbeider in de nieuwbouw van woningen in Nederland werkzaam zijn ten tijde van het indienen van de aanvraag om vrijstelling.

   Onder ‘bouwvakarbeider’ wordt in dit verband verstaan: metselaar, voeger, betonwerker, betonvlechter, heier, opperman, stukadoor, steengaaswerker, tegelzetter, terrazzowerker, timmerman, schilder, loodgieter, elektricien, dakbedekker en centrale-verwarmingsmonteur.

  • c. Hij dient in het bezit te zijn van een getuigschrift, indien hij althans werkzaam is in een beroep, waarvoor getuigschriften bestaan (lagere technische school, centrum voor vakopleiding voor volwassenen1, leerlingstelsel).

  • d. Hij moet een verklaring van zijn werkgever overleggen, waaruit blijkt, dat deze hem bij voortduring in de nieuwbouw van woningen in Nederland werkzaam zal laten.

  • e. Onder bouwvakarbeider, als bedoeld onder b, wordt mede begrepen de tariefcalculator of arbeidsanalist, mits hij in loondienst is van een woningbouwbedrijf in Nederland en in het bezit is van het F.A.B.O.-getuigschrift werkvoorbereiding/tariefcalculatie of arbeidsanalyse dan wel van een getuigschrift u.t.s. of h.t.s.

 • 3 De vrijstelling dient door tussenkomst van de burgemeester te worden aangevraagd zodra bekend is, dat betrokkene voor de militaire dienst is goedgekeurd.

 • 4 Bij inwilliging van de aanvraag zal vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige wegens aanwezigheid van een bijzonder geval worden verleend voor de duur van twee jaren, mits belanghebbende gedurende die periode in de nieuwbouw van woningen in Nederland werkzaam blijft. Daarna kan nog tweemaal voor een tijdvak van twee jaren vrijstelling worden verleend. Nadat de vrijstelling zes jaren een tijdelijk karakter heeft gehad, zal de vrijstelling desgevraagd voorgoed worden verleend, indien betrokkene nog aan de verschillende voorwaarden voldoet.

 • 5 Deze regeling is niet van toepassing op hen, die in de z.g. toeleveringsbedrijven voor de woningbouw werkzaam zijn

's-Gravenhage, 30 november 1965

De

Minister

van Defensie,

De Jong

 1. Voormalige rijkswerkplaatsen voor vakontwikkeling. ^ [1]
Naar boven