Besluit bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen

Geraadpleegd op 18-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 23-12-2023.
Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10a

Informatie geldend op 23-12-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 23-12-2023)

Opmerking

Door Stb. 2018/135 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2018.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-1984 Nieuw 20-06-1984 Stb. 1984, 256 20-06-1984 Stb. 1984, 256
01-07-1984 Vervallen 20-06-1984 Stb. 1984, 256 20-06-1984 Stb. 1984, 256
01-10-1967 Nieuw 09-08-1967 Stb. 1967, 432 09-08-1967 Stb. 1967, 432
Naar boven