Besluit bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen

Geraadpleegd op 18-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 23-12-2023.
Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 23-12-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen 2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen 2018
    Artikel: 9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 23-12-2023)

Opmerking

Door Stb. 2018/135 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2018.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1967 Wijziging 28-12-1966 Stb. 1966, 585 28-12-1966 Stb. 1966, 585
01-03-1966 Nieuwe-regeling 16-09-1965 Stb. 1965, 414 16-09-1965 Stb. 1965, 414
Naar boven