Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2005.
Geldend van 01-09-2005 t/m 30-09-2006

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-09-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2005)

Opmerking

Door Stb. 2018/135 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2018.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1967 Wijziging 28-12-1966 Stb. 1966, 585 28-12-1966 Stb. 1966, 585
01-03-1966 Nieuwe-regeling 16-09-1965 Stb. 1965, 414 16-09-1965 Stb. 1965, 414
Naar boven