Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling

Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2005.
Geldend van 01-09-2005 t/m 30-09-2006

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-09-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2005)

Opmerking

Door Stb. 2018/135 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2018.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
23-12-2023 Wijziging 04-12-2023 Stb. 2023, 453 12-12-2023 Stb. 2023, 473
01-07-2018 Wijziging 26-04-2018 Stb. 2018, 135 26-04-2018 Stb. 2018, 135
01-01-2014 Wijziging 30-08-2013 Stb. 2013, 341 30-08-2013 Stb. 2013, 341
01-10-2006 Wijziging 28-08-2006 Stb. 2006, 400 28-08-2006 Stb. 2006, 400
01-09-2005 Wijziging 23-07-2005 Stb. 2005, 405 23-07-2005 Stb. 2005, 404 Alg. 1, Inwtr. 2
01-10-2001 Wijziging 27-03-2001 Stb. 2001, 201 05-07-2001 Stb. 2001, 363
01-01-1997 Wijziging 31-10-1996 Stb. 1996, 557 20-12-1996 Stb. 1996, 686
01-01-1995 Wijziging 16-06-1994 Stb. 1994, 450 15-12-1994 Stb. 1994, 919
16-05-1985 Wijziging 08-05-1985 Stb. 1985, 246 08-05-1985 Stb. 1985, 246
01-07-1984 Wijziging 20-06-1984 Stb. 1984, 256 20-06-1984 Stb. 1984, 256
26-12-1977 Wijziging 04-11-1977 Stb. 1977, 646 04-11-1977 Stb. 1977, 646
01-07-1973 Wijziging 27-02-1973 Stb. 1973, 100 04-07-1973 Stb. 1973, 349
01-01-1967 Wijziging 28-12-1966 Stb. 1966, 585 28-12-1966 Stb. 1966, 585
30-09-1965 Nieuwe-regeling 16-09-1965 Stb. 1965, 414 16-09-1965 Stb. 1965, 414

Opmerkingen

  1. Artikel II en III van Staatsblad 2005/405 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (invoering kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen) in werking treedt.2)
Naar boven