Beschikking aanwijzing voedselcommissarissen

Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 16-08-1965 t/m heden

Beschikking aanwijzing voedselcommissarissen

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 3 en 29 van de Noodwet voedselvoorziening,

Besluit:

Artikel 1

Als voedselcommissarissen, bedoeld in artikel 3 van de Noodwet voedselvoorziening, worden aangewezen:

  • a. in iedere provincie de districtsbureauhouders van de Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen;

  • b. de bij beschikking benoemde voedselcommissaris te Amsterdam, voor de gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Diemen;

  • c. de bij beschikking benoemde voedselcommissaris te Nijmegen, voor de gemeenten Appeltern, Batenburg, Bergharen, Beuningen, Dreumel, Druten, Ewijk, Groesbeek, Heumen, Horssen, Millingen aan den Rijn, Nijmegen, Overasselt, Ubbergen, Wamel en Wijchen.

Artikel 2

De bij artikel 1 aangewezen voedselcommissarissen, die standplaats hebben in het ambtsgebied van een voedselcommissaris in de provincie, staan onder de bevelen van die voedselcommissaris.

Artikel 3

  • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking aanwijzing voedselcommissarissen.

  • 2 Zij wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 23 juli 1965

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

B. W. Biesheuvel

Naar boven