Besluit wijziging taak departementen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Geraadpleegd op 19-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 15-06-1965.
Geldend van 15-06-1965 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Enig artikel

Informatie geldend op 15-06-1965

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 15-06-1965)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-06-1965 Nieuwe-regeling 15-06-1965 Stb. 1965, 291 15-06-1965 Stb. 1965, 291

Annuleren

Naar boven