MODEL-KWARTAALVERSLAG Quarantainewet

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-10-1965 t/m 30-11-2008

MODEL-KWARTAALVERSLAG Quarantainewet

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

In het door de burgemeester uit te brengen verslag, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Quarantainewet, dienen te worden opgenomen de volgende gegevens:

 • A. met betrekking tot onderzochte schepen en luchtvaartuigen volgens onderstaand model:

  Datum en uur van het onderzoek

  Naam, c.q. lijnnummer van het schip of luchtvaartuig

  Uit welke besmette kring is het schip of luchtvaartuig afkomstig?

  Indien het schip of luchtvaartuig uit een niet besmette kring afkomstig was, om welke reden vond het medisch onderzoek plaats?

  Datum

  uur

       
           
           
           
           
           
           
           
 • B. met betrekking tot schepen en luchtvaartuigen:

  • 1. Controle maritieme gezondheidsverklaring, onderscheidenlijk gezondheidsdeel van de algemene verklaring voor luchtvaartuigen.

  • 2. Aantal onderzochte schepen, onderscheidenlijk luchtvaartuigen.

  • 3. Toelating tot het vrije verkeer.

  • 4. Resultaat medisch onderzoek.

  • 5. Maatregelen ingevolge de Internationale Sanitaire Regeling of Quarantainewet bij aankomst, onderscheidenlijk vertrek.

  • 6. Ontratting.

  • 7. Certificaten tot vrijstelling van ontratting (controle – verlenging – afgifte).

  • 8. Certificaten van ontratting (controle – verlenging – afgifte);

 • C. met betrekking tot reizigers:

  • 1. Aantal onderzochte reizigers,

  • 2. Maatregelen ingevolge de Internationale Sanitaire Regeling of Quarantainewet bij aankomst, onderscheidenlijk vertrek (controle inentingscertificaten – medisch onderzoek – inenting – ondertoezichtstelling – afzondering, enz.);

 • D. met betrekking tot goederen:

  • Maatregelen ingevolge de Internationale Sanitaire Regeling of Quarantainewet;

 • E. algemene opmerkingen

  (b.v. inzake moeilijkheden bij toepassing van de Internationale Sanitaire Regeling of Quarantainewet).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Het verslag dient vóór de 10de der maanden april, juli, oktober en januari aan de regionale geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid te worden gezonden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Deze beschikking, welke in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 oktober 1965.

's-Gravenhage, 8 juni 1965

De

staatssecretaris

voornoemd,
Namens de staatssecretaris:
De

directeur-generaal van de volksgezondheid

,

R. Kruisinga

Naar boven