Toepassing artikel 4, lid 5, Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-09-1965 t/m 30-06-2007

Toepassing artikel 4, lid 5, Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Overwegende, dat het gebruik van zelfstandigheden, welke acecarbromalum, onderscheidenlijk carbromalum bevatten, bij de mens in geval van overdosering medisch moeilijk te behandelen acute intoxicaties kan veroorzaken, en bovendien is gebleken, dat het aantal, zowel onopzettelijke als opzettelijke, intoxicaties toeneemt;

Gelet op artikel 4, vijfde lid, onder a, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408).

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Zelfstandigheden, welke acecarbromalum, onderscheidenlijk carbromalum bevatten en welke door de mens via mondholte en slokdarm worden ingenomen, mogen aan verbruikers daarvan slechts worden afgeleverd door personen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a en b, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 september 1965.

's-Gravenhage, 14 mei 1965

De

staatssecretaris

voornoemd,
Namens de

staatssecretaris

:
De

directeur-generaal van de volksgezondheid

,

R. J. H. Kruisinga,

plv
Naar boven