Besluit instelling departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 13-05-1965 t/m heden

Besluit van 14 april 1965, houdende instelling van een departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, opheffing van het departement van Maatschappelijk Werk en naamsverandering van departementen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, dd. 14 april 1965, nr. 162268;

Gelet op artikel 86 van de Grondwet,

Hebben goedgevonden en verstaan:

[Red: Enig artikel] .

 • 1 in te stellen een departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk;

 • 2 de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk te belasten met de behartiging van alle aangelegenheden tot op heden behorende tot de taak van:

  • a. het departement van Maatschappelijk Werk,

  • b. de afdelingen Kunsten, Oudheidkunde en Natuurbescherming, Vrijetijdsbesteding, Jeugdvorming, Bijzonder Jeugdwerk in internaatsverband, Volksontwikkeling, Lichamelijke Vorming en Sport, Radio, Televisie en Pers van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen;

 • 3 het departement van Maatschappelijk Werk op te heffen;

 • 4 de naam van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te wijzigen in:

  departement van Onderwijs en Wetenschappen;

 • 5 de naam van het departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid te wijzigen in:

  departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en de departementen van algemeen bestuur.

Soestdijk, 14 april 1965.

JULIANA.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J. CALS.

Uitgegeven de drieëntwintigste april 1965.

De Minister van Justitie,

SAMKALDEN.

Naar boven