Aflevering phenacetinum bevattende zelfstandigheden

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-01-1978 t/m 30-06-2007

Aflevering phenacetinum bevattende zelfstandigheden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Overwegende, dat uit recente onderzoeken is gebleken, dat voldoende aanwijzingen bestaan voor het leggen van een verband tussen een overmatig gebruik van phenacetinum en een bepaalde vorm van irreversibele nierbeschadiging bij de mens, en het dientengevolge wenselijk moet worden geacht gebruikers van phenacetinumhoudende zelfstandigheden te waarschuwen;

Gelet op artikel 4, vijfde lid, onder a, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

  • 1 Hij, die phenacetinum bevattende geneesmiddelen, welke door de mens via mondholte en slokdarm worden ingenomen, in het groot aflevert, draagt zorg, dat, indien hij deze geneesmiddelen aflevert in een voor de gebruiker bestemde verpakking, op deze verpakking of in een daarbij gevoegd geschrift in duidelijk leesbare en onuitwisbare letters de dosering staat vermeld, alsmede de volgende woorden: Waarschuwing! Niet meer dan de aangegeven dosering en niet langer dan 10 dagen achtereen gebruiken zonder uw arts te raadplegen!

  • 2 Gelijke verplichting, als bedoeld in het eerste lid, rust op degeen, die de in dat lid genoemde geneesmiddelen aan de gebruiker aflevert in een eigen specifieke verpakking.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 oktober 1965.

's-Gravenhage, 29 maart 1965

De

staatssecretaris

voornoemd,

A. J. H. Bartels

Naar boven