Gezamenlijke beschikking omtrent winsttoerekening bij verzekeringsondernemingen

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-1965 t/m heden

GEZAMENLIJKE BESCHIKKING OMTRENT WINSTTOEREKENING BIJ VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

De Staatssecretaris van Financiën van Nederland, de Minister van Financiën van Suriname en de Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen,

Gelet op artikel 5, vierde lid, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (Stb. 1964, 425; Gouvernementsblad 1964, 117; Publicatieblad 1964, 178),

Besluiten:

Artikel 1

De winst toe te rekenen aan een binnen een van de landen aangehouden vaste inrichting van een verzekeraar die inwoner is van een van de andere landen, kan, voor zoveel nodig in afwijking van artikel 5, tweede lid, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk worden vastgesteld overeenkomstig de desbetreffende wettelijke bepalingen van eerstbedoeld land welke op het tijdstip van inwerkingtreding van de Belastingregeling voor het Koninkrijk van kracht zijn.

Artikel 2

  • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 1965 en behoudt haar werking voor onbepaalde tijd.

  • 2 Van 1 januari 1970 af kan de Minister van Financiën van elk van de landen bepalen dat tussen dat land en beide of een van de andere landen deze beschikking buiten werking treedt. De daartoe strekkende beschikking treedt niet in werking vóór de aanvang van het tweede kalenderjaar volgend op dat waarin zij is afgekondigd.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Gezamenlijke beschikking omtrent winsttoerekening bij verzekeringsondernemingen.

's-Gravenhage, 17 december 1964,

De

Staatssecretaris

van Financiën van Nederland,

Van den Berge

Paramaribo, 17 december 1964, De

Minister

van Financiën van Suriname,

J. A. Pengel

Willemstad, 17 december 1964, De

Minister

van Financiën van de Nederlandse Antillen,

Ern. Petronia

Naar boven