Wet op de loonbelasting 1964

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 32d

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Innovatieboxbesluit 2021
    Tekst: tekst
  2. Wet financiering sociale verzekeringen
    Artikel: 59
  3. Wet op de loonbelasting 1964
    Artikel: 12a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2012 t/m 01-01-2011 Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562
01-01-2009 Nieuw 20-12-2007
samen met
18-12-2008
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2008, 566
31206
samen met
31705
20-12-2007 Stb. 2007, 563
01-01-1996 Vervallen 15-12-1995 Stb. 1995, 635 24458 15-12-1995 Stb. 1995, 635
01-06-1990 Vervallen 30-05-1990 Stb. 1990, 222 21135 30-05-1990 Stb. 1990, 222
01-01-1987 Wijziging 21-05-1986 Stb. 1986, 276 16530 13-11-1986 Stb. 1986, 580
Nieuw 21-05-1986 Stb. 1986, 276 16530 13-11-1986 Stb. 1986, 580
01-07-1982 Nieuw 04-06-1981 Stb. 1981, 370 15697 08-01-1982 Stb. 1982, 31
Naar boven