Wet op de loonbelasting 1964

Geraadpleegd op 29-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 32bd

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

  1. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
    Hoofdstuk 4a
  2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
    Hoofdstuk 8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Vervallen 12-07-2012 Stb. 2012, 321 33287 12-07-2012
samen met
18-12-2013
Stb. 2012, 321
samen met
Stb. 2013, 565
Inwtr. 1
01-01-2013 Nieuw 12-07-2012 Stb. 2012, 321 33287 12-07-2012 Stb. 2012, 321

Opmerkingen

  1. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2012/321 gesteld op 1 januari 2014.1)
Naar boven