Wet op de loonbelasting 1964

Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 31a

Informatie geldend op 01-01-2022

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Belastingplan 2015
  Artikel: VI
 2. Belastingplan 2019
  Artikel: XIV
 3. Belastingplan 2021
  Artikel: XXII
 4. Belastingplan 2022
  Artikelen: VII, XXVI
 5. Besluit bezoldiging politie
  Artikel: 37b
 6. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 7. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 8. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 9. Circulaire Werkkostenregeling Appa, vervallen gratificatie voorzitter en aanpassing procedure bij ziekte voorzitter
  Tekst: tekst
 10. Fiscale vereenvoudigingswet 2010
  Artikel: XXVa
 11. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
  Tekst: tekst
 12. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 13. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 14. Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES
  Artikel: 8a
 15. Rechtspositiebesluit burgemeesters
  Artikel: 36
 16. Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet
  Artikel: 1
 17. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikelen: 4, 15l
 18. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 1, 10ea
 19. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 1.1, 8.2, 8.4, 8.4a, 8.4b
 20. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 2.6, 3.84
 21. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 31, 32
 22. Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer
  Artikel: 13
 23. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)
  Artikel: III
 24. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2003 Deel I)
  Artikel: XXVII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

 1. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Hoofdstuk 4a
 2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Hoofdstuk 8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 499 36418 20-12-2023 Stb. 2023, 499 Alg. 2
t/m 01-01-2023 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 501 36420 20-12-2023 Stb. 2023, 501
Wijziging 20-12-2023 Stcrt. 2023, 32714 20-12-2023 Stcrt. 2023, 32714
Wijziging 21-12-2022
samen met
20-12-2023
Stb. 2022, 532
samen met
Stb. 2023, 499
36202
samen met
36418
21-12-2022 Stb. 2022, 532 Alg. 1
01-01-2023 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 530 36107 21-12-2022 Stb. 2022, 530
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 532 36202 21-12-2022 Stb. 2022, 532
Wijziging 13-12-2022 Stcrt. 2022, 32674 13-12-2022 Stcrt. 2022, 32674
01-01-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 651 35927 22-12-2021 Stb. 2021, 651 Inwtr. 3
01-01-2021 Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 540 35572 16-12-2020 Stb. 2020, 540
t/m 01-01-2020 Wijziging 11-11-2020 Stb. 2020, 472 35437 11-11-2020 Stb. 2020, 472
01-01-2020 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 510 35302 18-12-2019 Stb. 2019, 510
01-01-2019 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504 Alg. 4
01-01-2016 Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 455 34220 25-11-2015 Stb. 2015, 455
01-01-2015 Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 578 34002 17-12-2014 Stb. 2014, 578
01-01-2013 t/m 01-01-2011 Wijziging 01-11-2012 Stb. 2012, 544 33245 01-11-2012 Stb. 2012, 544 Inwtr. 5
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 22-12-2011 Stb. 2011, 640
t/m 01-01-2011 Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562
01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 872 32504 23-12-2010 Stb. 2010, 872
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 873 32505 23-12-2010 Stb. 2010, 873
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
01-01-2003 Vervallen 12-12-2002 Stb. 2002, 615 28607 12-12-2002 Stb. 2002, 615 Alg. 6, Inwtr. 7
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Nieuw 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216

Opmerkingen

 1. Artikel XIII van Stb. 2022/532 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Artikel XXXVIIa van Stb. 2023/499 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. Het dertiende lid vindt voor het eerst toepassing met ingang van 1 januari 2023.3)
 4. Artikel XIV van Stb. 2018/504 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
 5. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2011/640 gesteld op 1 januari 2012.5)
 6. Artikel XXVII van Stb. 2002/615 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.6)
 7. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.7)
Naar boven