Wet op de loonbelasting 1964

Geraadpleegd op 29-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 27a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet op de loonbelasting 1964
    Artikel: 31a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

  1. Wet op de loonbelasting 1964
    Artikel 31
  2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
    Hoofdstuk 7

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2006 Nieuw 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
01-01-1995 Vervallen 23-12-1994 Stb. 1994, 928 23782 23-12-1994 Stb. 1994, 928
01-01-1990 Nieuw 28-12-1989 Stb. 1989, 602 20227 28-12-1989 Stb. 1989, 602

Annuleren

Naar boven