Wet op de loonbelasting 1964

Geraadpleegd op 19-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk IIC

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
    Hoofdstuk: 5
  2. Wet op de loonbelasting 1964
    Artikel: 31

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2012 Vervallen 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
01-01-2006 Nieuw 24-02-2005 Stb. 2005, 115 29760 24-02-2005 Stb. 2005, 115

Annuleren

Naar boven