Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 05-02-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 05-02-2021

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 2:2
 2. Belastingplan 2005
  Artikel: XXIV
 3. Beleidsregels ter overneming Beleidsbesluiten inzake de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen voor de premieheffing werknemersverzekeringen in het jaar 2005
  Bijlagen: 1, 2
 4. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 30c
 5. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 1999
  Artikel: 1
 6. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 2000 en overhevelingstoeslag 2001
  Artikelen: 1, 2
 7. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 8. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: II
 9. Invorderingswet 1990
  Artikel: 70e
 10. Klein verzamelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 11. Kortingsbesluit WIV
  Artikel: 2
 12. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 13. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Teksten: VIII, tekst
 14. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 15. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 16. Regeling met België inzake ontslaguitkeringen
  Bijlage: Nederlands-Belgisch Belastingverdrag 2001. Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Belgie inzake grensoverschrijdende ontslaguitkeringen
 17. Staffelbesluit pensioenen
  Bijlage: VI
 18. Successiewet 1956
  Artikel: 82
 19. Tariefwet 2001
  Artikel: VII
 20. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 7
 21. Uitvoeringsregeling WNT
  Artikel: 2
 22. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 1.1, 3.1, 3.1a, 3.3, 7.3, 8.6, 8.7, 12.4
 23. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
  Tekst: tekst
 24. Wet fiscale behandeling van pensioenen
  Artikel: VI
 25. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 19, 28, 36a, 36b, 38c, 39d, 39f
 26. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 34b
 27. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2005
  Tekst: tekst
 28. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2002 I - Arbeidsmarkt en inkomensbeleid)
  Artikel: X
 29. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2003 Deel I)
  Artikel: XXVII
 30. Wijzigingswet belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale onderhoudswet 2004)
  Artikel: VIIIa
Terug naar begin van de pagina