Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 35l

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
 2. Wijzigingsregeling diverse fiscale uitvoeringsregelingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 67ca
 2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 1.1
 3. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 35l

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIIA

 1. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Hoofdstuk 6
 2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Hoofdstuk 11
Terug naar begin van de pagina