Wet op de kansspelen

Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 33f

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Kansspelenbesluit
 2. Regeling kansspelen op afstand
 3. Uitvoeringsregeling kansspelheffing

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Kansspelenbesluit
  Artikelen: 9, 10
 2. Overige fiscale maatregelen 2013
  Artikel: XXXV
 3. Uitvoeringsregeling kansspelheffing
  Artikelen: 2, 3, 4a, 8

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2021 Wijziging 18-06-2021 Stcrt. 2021, 32930 18-06-2021 Stcrt. 2021, 32930
01-04-2021 Wijziging 20-02-2019 Stb. 2019, 127 33996 29-01-2021 Stb. 2021, 45
01-04-2016 Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 428 34198 02-12-2015 Stb. 2015, 504
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669 Inwtr. 1
01-04-2012 Nieuw 22-12-2011 Stb. 2012, 11 32264 25-02-2012 Stb. 2012, 83 Alg. 2

Opmerkingen

 1. Artikel 33f, derde tot en met zesde lid, van de Wet op de kansspelen, zoals dit luidde op 31 december 2012, blijft van toepassing met betrekking tot de heffing van kansspelheffing over tijdvakken die voor 1 januari 2013 zijn geëindigd
  Artikel 33f, derde tot en met zesde lid en achtste lid, van de Wet op de kansspelen is niet van toepassing met betrekking tot de heffing van kansspelheffing over tijdvakken die voor 1 januari 2013 zijn geëindigd.
  Aanmaningen of dwangbevelen die door de ontvanger, bedoeld in artikel 33f, zevende lid, van de Wet op de kansspelen, zoals dit luidde op 31 december 2012, voor 1 januari 2013 zijn verzonden, onderscheidenlijk uitgevaardigd, geacht worden te zijn verzonden, onderscheidenlijk uitgevaardigd, door het met ingang van 1 januari 2013 bevoegde bestuursorgaan.1)
 2. Artikel III van Stb. 2012/11 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven