Wet op de kansspelen

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingWKS
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002469
RechtsgebiedBank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
OverheidsthemaFinanciën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel
 2. Aanwijzing ambtenaren toezicht naleving voorschriften Wet op de kansspelen
 3. Aanwijzing controle-ambtenaren in speelcasino's
 4. Aanwijzing Eindhoven vergunninghouder speelcasino
 5. Aanwijzing gemeente Haarlemmermeer als vestigingsplaats casino
 6. Aanwijzing vestigingsplaats casino 's-Gravenhage
 7. Aanwijzing vestigingsplaats casino Amsterdam
 8. Aanwijzing vestigingsplaats casino's/Valkenburg-Houthem en Zandvoort
 9. Aanwijzing vestigingsplaatsen casino's Breda, Groningen, Nijmegen en Rotterdam
 10. Alcoholbesluit
 11. Beleidsregels onvrijwillige inschrijving register
 12. Beleidsregels openbaarmaking VVKOA
 13. Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling
 14. Beschikking aanwijzing gemeente Enschede als vestigingsplaats casino
 15. Beschikking aanwijzing gemeente Utrecht als vestigingsplaats speelcasino
 16. Beschikking BankGiro Loterij 2008
 17. Beschikking casinospelen 1996
 18. Beschikking instantloterij
 19. Beschikking instantloterij 2006
 20. Beschikking instantloterij 2011
 21. Beschikking instantloterij 2011 (2)
 22. Beschikking instantloterij 2011–2015
 23. Beschikking Nationale Postcode Loterij 2008
 24. Beschikking SNL Loterij 2009
 25. Beschikking Sporttotalisator
 26. Beschikking Sporttotalisator 2010
 27. Beschikking Staatsloterij
 28. Beschikking totalisator 2008
 29. Beschikking Vriendenloterij 2006
 30. Beschikking Vriendenloterij 2011
 31. Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2019
 32. Besluit kansspelen op afstand
 33. Besluit vaststelling bedrag bedoeld in artikel 7b, zevende lid, van de Wet op de kansspelen
 34. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen
 35. Bestuursreglement Kansspelautoriteit
 36. Kansspelenbesluit
 37. Regeling afgifte merktekens toegelaten modellen speelautomaten
 38. Regeling kansspelen op afstand
 39. Regeling rapportageverplichtingen
 40. Regeling verstrekking gegevens voor onderzoek naar kansspelverslaving
 41. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit
 42. Speelautomatenbesluit 2000
 43. Speelautomatenregeling 2000
 44. Toepassing artikel 7e Wet op de kansspelen
 45. Uitvoeringsregeling kansspelen
 46. Uitvoeringsregeling kansspelheffing
 47. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 48. Vaststellingsregeling percentage bedrag ex artikel 7e, eerste lid, Wet op de kansspelen en omzetting bedragen in euro
 49. Vergunning Nationale Postcode Loterij 2013/2014
 50. Wijziging Beschikking totalisator 1998
 51. Wijziging Totalisatorbeschikking 1993
 52. Wijzigingsbesluit Kansspelenbesluit
 53. Wijzigingsbesluit Kansspelenbesluit (verlaging minimaal verplichte procentuele afdracht ten behoeve van enig algemeen belang en een andere wijziging)
 54. Wijzigingsbesluit Kansspelenbesluit (wijziging afdrachtpercentages)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen
 2. Beleidsregels totalisatorafdracht

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 1.9
 2. Aanwijzing ambtenaren toezicht naleving voorschriften Wet op de kansspelen
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing controle-ambtenaren in speelcasino's
  Artikel: 1
 4. Alcoholbesluit
  Artikel: 4.1
 5. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 6. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: D
 7. Beleidsregels incidentele artikel 3 loterijvergunningen
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregels informatieplicht
  Artikelen: 1.1, 4.2
 9. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikelen: 1, 2
 10. Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen
  Artikelen: 1, 10, 12, 15
 11. Beleidsregels onvrijwillige inschrijving register
  Artikel: 1.1
 12. Beleidsregels openbaarmaking VVKOA
  Artikel: 1
 13. Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling
  Artikel: 1.1
 14. Beleidsregels totalisatorafdracht
  Artikel: 1
 15. Beleidsregels woordmerk kansspelen op afstand
  Artikel: 1
 16. Beschikking BankGiro Loterij 2008
  Artikel: I
 17. Beschikking Nationale Postcode Loterij 2008
  Artikel: 1
 18. Beschikking SNL Loterij 2009
  Artikel: 1
 19. Beschikking Sporttotalisator
  Artikel: 1
 20. Beschikking Sporttotalisator 2004
  Artikel: 1
 21. Beschikking Sporttotalisator 2009
  Artikel: 1
 22. Beschikking Sporttotalisator 2010
  Artikel: 1
 23. Beschikking Vriendenloterij 2006
  Artikel: 1
 24. Beschikking Vriendenloterij 2011
  Artikel: 1
 25. Beschikking casinospelen 1996
  Artikel: 1
 26. Beschikking instantloterij
  Artikel: 21
 27. Beschikking instantloterij 2006
  Artikel: 1
 28. Beschikking instantloterij 2011
  Artikel: 1
 29. Beschikking instantloterij 2011 (2)
  Artikel: 1
 30. Beschikking instantloterij 2011–2015
  Artikel: 1
 31. Beschikking totalisator 2008
  Artikelen: 1, 9, 16
 32. Beschikking totalisator 2013
  Artikel: 1
 33. Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit 2016
  Artikel: 1
 34. Besluit Adviesraad kansspelautoriteit 2014
  Artikel: 1
 35. Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2019
  Artikel: 1
 36. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Kansspelautoriteit 2017
  Artikel: 2
 37. Besluit houdende overdracht zorg voor Wet op de kansspelen
  Artikel: 1
 38. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 4, 13
 39. Besluit kansspelen op afstand
  Artikelen: 1.1, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 4.32, 4.4, 4.54, 5.4
 40. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
  Artikel: 1
 41. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 42. Besluit vaststelling bedrag bedoeld in artikel 7b, zevende lid, van de Wet op de kansspelen
  Artikel: 2
 43. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kansspelen 1945-2000 (Minister van Financiën)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein Kansspelen 1945–
 44. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Metrologie over de periode 1946–1997 (Minister van Financiën)
  Bijlage: Basisselectiedocument metrologie 1946–
 45. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 46. Besluit vergunning instantloterij 2015/2016
  Tekst: tekst
 47. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen
  Artikel: 1
 48. Bestuursreglement Kansspelautoriteit
  Artikel: 1
 49. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.23
 50. Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob
 51. Handhavingsbeleid prioritering handhavingsonderzoeken
  Tekst: tekst
 52. Kansspelenbesluit
  Artikel: 1
 53. Mediawet 2008
  Artikelen: 2.94, 3.7
 54. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de kansspelen
  Artikel: 1
 55. Rechtspositieregeling raad van bestuur Ksa
  Artikel: 1
 56. Regeling afgifte merktekens toegelaten modellen speelautomaten
  Artikel: 1
 57. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 58. Regeling kansspelen op afstand
  Artikelen: 3.19, 3.31
 59. Regeling rapportageverplichtingen
  Artikel: 1.1
 60. Regeling toegestane vermijdbare uitingen publieke media-instellingen 2016
  Artikel: 1
 61. Regeling verstrekking gegevens voor onderzoek naar kansspelverslaving
  Artikel: 1.1
 62. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit
  Artikelen: 1.1, 2.2, 4.1, 4.3, 5.1
 63. Speelautomatenbesluit 2000
  Artikel: 1
 64. Speelautomatenregeling 2000
  Bijlagen: II, III
  Artikel: 1
 65. Uitvoeringsregeling kansspelen
  Artikel: 1.1
 66. Uitvoeringsregeling kansspelheffing
  Artikel: 1
 67. Vergunning sportprijsvragen 2017-2021
  Tekst: tekst
 68. Verzamelwet SZW 2022
  Artikel: XXV
 69. Wet Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
  Artikel: 2
  Hoofdstuk: 4
 70. Wijzigingsbesluit Kansspelenbesluit
  Artikel: III
 71. Wijzigingswet Wet op de kansspelen (speelautomaten)
 72. Wijzigingswet Wet op de kansspelen in verband met het organiseren van de instantloterij
 73. Wijzigingswet Wet op de kansspelen, enz. (in verband met het instellen van een College van toezicht op de kansspelen)
Terug naar begin van de pagina