Wet op de kansspelen

Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting WKS
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002469
Rechtsgebied Bank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
Overheidsthema Financiën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel
 2. Aanwijzing ambtenaren toezicht naleving voorschriften Wet op de kansspelen
 3. Aanwijzing controle-ambtenaren in speelcasino's
 4. Aanwijzing Eindhoven vergunninghouder speelcasino
 5. Aanwijzing gemeente Haarlemmermeer als vestigingsplaats casino
 6. Aanwijzing vestigingsplaats casino 's-Gravenhage
 7. Aanwijzing vestigingsplaats casino Amsterdam
 8. Aanwijzing vestigingsplaats casino's/Valkenburg-Houthem en Zandvoort
 9. Aanwijzing vestigingsplaatsen casino's Breda, Groningen, Nijmegen en Rotterdam
 10. Alcoholbesluit
 11. Beleidsregels onvrijwillige inschrijving register
 12. Beleidsregels openbaarmaking VVKOA
 13. Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling
 14. Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand
 15. Beschikking aanwijzing gemeente Enschede als vestigingsplaats casino
 16. Beschikking aanwijzing gemeente Utrecht als vestigingsplaats speelcasino
 17. Beschikking BankGiro Loterij 2008
 18. Beschikking casinospelen 1996
 19. Beschikking instantloterij
 20. Beschikking instantloterij 2006
 21. Beschikking instantloterij 2011
 22. Beschikking instantloterij 2011 (2)
 23. Beschikking instantloterij 2011–2015
 24. Beschikking Nationale Postcode Loterij 2008
 25. Beschikking SNL Loterij 2009
 26. Beschikking Sporttotalisator
 27. Beschikking Sporttotalisator 2010
 28. Beschikking Staatsloterij
 29. Beschikking totalisator 2008
 30. Beschikking Vriendenloterij 2006
 31. Beschikking Vriendenloterij 2011
 32. Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2019
 33. Besluit kansspelen op afstand
 34. Besluit vaststelling bedrag bedoeld in artikel 7b, zevende lid, van de Wet op de kansspelen
 35. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen
 36. Bestuursreglement Kansspelautoriteit
 37. Kansspelenbesluit
 38. Regeling afgifte merktekens toegelaten modellen speelautomaten
 39. Regeling kansspelen op afstand
 40. Regeling rapportageverplichtingen
 41. Regeling verstrekking gegevens voor onderzoek naar kansspelverslaving
 42. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit
 43. Speelautomatenbesluit 2000
 44. Speelautomatenregeling 2000
 45. Toepassing artikel 7e Wet op de kansspelen
 46. Uitvoeringsregeling kansspelen
 47. Uitvoeringsregeling kansspelheffing
 48. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 49. Vaststellingsregeling percentage bedrag ex artikel 7e, eerste lid, Wet op de kansspelen en omzetting bedragen in euro
 50. Vergunning Nationale Postcode Loterij 2013/2014
 51. Wijziging Beschikking totalisator 1998
 52. Wijziging Totalisatorbeschikking 1993
 53. Wijzigingsbesluit Kansspelenbesluit
 54. Wijzigingsbesluit Kansspelenbesluit (verlaging minimaal verplichte procentuele afdracht ten behoeve van enig algemeen belang en een andere wijziging)
 55. Wijzigingsbesluit Kansspelenbesluit (wijziging afdrachtpercentages)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen
 2. Beleidsregels totalisatorafdracht

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 1.9
 2. Aanwijzing ambtenaren toezicht naleving voorschriften Wet op de kansspelen
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing controle-ambtenaren in speelcasino's
  Artikel: 1
 4. Alcoholbesluit
  Artikel: 4.1
 5. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 6. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: D
 7. Beleidsregels incidentele artikel 3 loterijvergunningen
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregels informatieplicht
  Artikelen: 1.1, 4.2
 9. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikelen: 1, 2
 10. Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen
  Artikelen: 1, 10, 12, 15
 11. Beleidsregels onvrijwillige inschrijving register
  Artikel: 1.1
 12. Beleidsregels openbaarmaking VVKOA
  Artikel: 1
 13. Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling
  Artikel: 1.1
 14. Beleidsregels totalisatorafdracht
  Artikel: 1
 15. Beleidsregels woordmerk kansspelen op afstand
  Artikel: 1
 16. Beschikking BankGiro Loterij 2008
  Artikel: I
 17. Beschikking Nationale Postcode Loterij 2008
  Artikel: 1
 18. Beschikking SNL Loterij 2009
  Artikel: 1
 19. Beschikking Sporttotalisator
  Artikel: 1
 20. Beschikking Sporttotalisator 2004
  Artikel: 1
 21. Beschikking Sporttotalisator 2009
  Artikel: 1
 22. Beschikking Sporttotalisator 2010
  Artikel: 1
 23. Beschikking Vriendenloterij 2006
  Artikel: 1
 24. Beschikking Vriendenloterij 2011
  Artikel: 1
 25. Beschikking casinospelen 1996
  Artikel: 1
 26. Beschikking instantloterij
  Artikel: 21
 27. Beschikking instantloterij 2006
  Artikel: 1
 28. Beschikking instantloterij 2011
  Artikel: 1
 29. Beschikking instantloterij 2011 (2)
  Artikel: 1
 30. Beschikking instantloterij 2011–2015
  Artikel: 1
 31. Beschikking totalisator 2008
  Artikelen: 1, 9, 16
 32. Beschikking totalisator 2013
  Artikel: 1
 33. Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit 2016
  Artikel: 1
 34. Besluit Adviesraad kansspelautoriteit 2014
  Artikel: 1
 35. Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2019
  Artikel: 1
 36. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Kansspelautoriteit 2017
  Artikel: 2
 37. Besluit houdende overdracht zorg voor Wet op de kansspelen
  Artikel: 1
 38. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 4, 13
 39. Besluit kansspelen op afstand
  Artikelen: 1.1, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 4.32, 4.4, 4.54, 5.4
 40. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
  Artikel: 1
 41. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 42. Besluit vaststelling bedrag bedoeld in artikel 7b, zevende lid, van de Wet op de kansspelen
  Artikel: 2
 43. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kansspelen 1945-2000 (Minister van Financiën)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein Kansspelen 1945–
 44. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Metrologie over de periode 1946–1997 (Minister van Financiën)
  Bijlage: Basisselectiedocument metrologie 1946–
 45. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 46. Besluit vergunning instantloterij 2015/2016
  Tekst: tekst
 47. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen
  Artikel: 1
 48. Bestuursreglement Kansspelautoriteit
  Artikel: 1
 49. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.23
 50. Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob
 51. Handhavingsbeleid prioritering handhavingsonderzoeken
  Tekst: tekst
 52. Kansspelenbesluit
  Artikel: 1
 53. Mediawet 2008
  Artikelen: 2.94, 3.7
 54. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de kansspelen
  Artikel: 1
 55. Rechtspositieregeling raad van bestuur Ksa
  Artikel: 1
 56. Regeling afgifte merktekens toegelaten modellen speelautomaten
  Artikel: 1
 57. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 58. Regeling kansspelen op afstand
  Artikelen: 3.19, 3.31
 59. Regeling rapportageverplichtingen
  Artikel: 1.1
 60. Regeling toegestane vermijdbare uitingen publieke media-instellingen 2016
  Artikel: 1
 61. Regeling verstrekking gegevens voor onderzoek naar kansspelverslaving
  Artikel: 1.1
 62. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit
  Artikelen: 1.1, 2.2, 4.1, 4.3, 5.1
 63. Speelautomatenbesluit 2000
  Artikel: 1
 64. Speelautomatenregeling 2000
  Bijlagen: II, III
  Artikel: 1
 65. Uitvoeringsregeling kansspelen
  Artikel: 1.1
 66. Uitvoeringsregeling kansspelheffing
  Artikel: 1
 67. Vergunning sportprijsvragen 2017-2021
  Tekst: tekst
 68. Verzamelwet SZW 2022
  Artikel: XXV
 69. Wet Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
  Artikel: 2
  Hoofdstuk: 4
 70. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 71. Wijzigingsbesluit Kansspelenbesluit
  Artikel: III
 72. Wijzigingswet Wet op de kansspelen (speelautomaten)
 73. Wijzigingswet Wet op de kansspelen in verband met het organiseren van de instantloterij
 74. Wijzigingswet Wet op de kansspelen, enz. (in verband met het instellen van een College van toezicht op de kansspelen)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36481
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 18-06-2021 Stcrt. 2021, 32930 18-06-2021 Stcrt. 2021, 32930
Wijziging 20-02-2019 Stb. 2019, 127 33996 29-01-2021 Stb. 2021, 45
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2021, 26 35337 03-06-2021 Stb. 2021, 269
Wijziging 29-01-2021 Stb. 2021, 45 29-01-2021 Stb. 2021, 45
Wijziging 22-04-2020
samen met
20-02-2019
Stb. 2020, 146
samen met
Stb. 2019, 127
35245
samen met
33996
29-01-2021 Stb. 2021, 45
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 29-01-2021 Stb. 2021, 45
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 239 34808 11-07-2018 Stb. 2018, 240
Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 139 34426 29-05-2017 Stb. 2017, 253
Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 428 34198 02-12-2015 Stb. 2015, 504
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 571 33910 17-12-2014 Stb. 2014, 576
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 507 33553 25-11-2013 Stb. 2013, 508
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 125 32676 07-06-2013 Stb. 2013, 205
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 22-12-2011
samen met
01-12-2011
Stb. 2012, 11
samen met
Stb. 2011, 575
32264
samen met
32454
25-02-2012 Stb. 2012, 83
Wijziging 01-12-2011
samen met
27-10-2011
Stb. 2011, 575
samen met
Stb. 2011, 500
32454
samen met
32863
15-12-2011 Stb. 2011, 627
Wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 205 32038 11-06-2010 Stb. 2010, 206
Wijziging 03-04-2008 Stb. 2008, 112 30979 05-07-2008 Stb. 2008, 287
Wijziging 20-11-2007 Stcrt. 2007, 236 20-11-2007 Stcrt. 2007, 236
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 593 30027 24-11-2006 Stb. 2006, 621
Wijziging 09-01-2006 Stb. 2006, 2 22-12-2005 Stb. 2005, 702
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 701 30137 22-12-2005 Stb. 2005, 702
Wijziging 22-11-2002 Stcrt. 2002, 229 22-11-2002 Stcrt. 2002, 229
Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 413 27849 13-07-2002 Stb. 2002, 414
Wijziging 29-11-2001 Stcrt. 2001, 237 29-11-2001 Stcrt. 2001, 237
Wijziging 12-12-2001
samen met
27-09-2001
Stb. 2001, 664
samen met
Stb. 2001, 481
28075
samen met
27472
27-09-2001 Stb. 2001, 481
01-11-2000 Wijziging 13-04-2000 Stb. 2000, 184 25969 25-09-2000 Stb. 2000, 419
01-06-2000 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 24-05-2000 Stb. 2000, 224
Wijziging 24-12-1998 Stb. 1999, 9 25727 24-05-2000 Stb. 2000, 224
01-12-1998 Wijziging 25-06-1998 Stb. 1998, 446 23429 09-11-1998 Stb. 1998, 622
29-05-1998 Wijziging 14-05-1998 Stb. 1998, 298 25523 14-05-1998 Stb. 1998, 298
20-05-1998 Wijziging 29-04-1998 Stb. 1998, 270 25646 29-04-1998 Stb. 1998, 270
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
21-02-1997 t/m 01-01-1997 2) Wijziging 06-02-1997 Stb. 1997, 63 24749 06-02-1997 Stb. 1997, 63
01-01-1996 Wijziging 18-05-1995 Stb. 1995, 300 23605 06-12-1995 Stb. 1995, 595
01-10-1994 Wijziging 22-06-1994 Stb. 1994, 573 22539 02-09-1994 Stb. 1994, 683
01-01-1994 Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 22-12-1993 Stb. 1993, 692
23-12-1993 Wijziging 02-12-1993 Stb. 1993, 658 22269 02-12-1993 Stb. 1993, 658
12-12-1992 Wijziging 03-12-1992 Stb. 1992, 636 22172 03-12-1992 Stb. 1992, 636
14-06-1992 Wijziging 14-05-1992 Stb. 1992, 282 22029 14-05-1992 Stb. 1992, 282
26-07-1991 Wijziging 22-05-1991 Stb. 1991, 394 21437 22-05-1991 Stb. 1991, 394
01-05-1989 Wijziging 08-11-1988 Stb. 1988, 672 19630 06-03-1989 Stb. 1989, 48
01-03-1987 Wijziging 13-11-1985 Stb. 1985, 600 16481 25-11-1986 Stb. 1986, 590
01-12-1986 Wijziging 13-11-1985 Stb. 1985, 600 16481 25-11-1986 Stb. 1986, 590
01-01-1986 Wijziging 18-05-1995 Stb. 1995, 300 23605 06-12-1995 Stb. 1995, 595
01-05-1984 Wijziging 10-03-1984 Stb. 1984, 91 17524 21-04-1984 Stb. 1984, 129
08-04-1981 Wijziging 26-03-1981 Stb. 1981, 154 15520 26-03-1981 Stb. 1981, 154
01-09-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 377 13655 23-06-1976 Stb. 1976, 377
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
01-09-1974 Wijziging 02-07-1974 Stb. 1974, 441 02-07-1974 Stb. 1974, 441
18-07-1973 Wijziging 21-06-1973 Stb. 1973, 287 11934 21-06-1973 Stb. 1973, 287
29-06-1971 Wijziging 03-05-1971 Stb. 1971, 287 11174 01-06-1971 Stb. 1971, 363
01-01-1971 Wijziging 24-12-1970 Stb. 1970, 612 10709 24-12-1970 Stb. 1970, 612
19-06-1968 Wijziging 06-06-1968 Stb. 1968, 288 9490 06-06-1968 Stb. 1968, 288
04-03-1967 Wijziging 15-02-1967 Stb. 1967, 108 8638 15-02-1967 Stb. 1967, 108
31-12-1964 Nieuwe-regeling 10-12-1964 Stb. 1964, 483 7603 16-12-1964 Stb. 1964, 508

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 33g1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 332)
Naar boven