Wet op de kansspelen

Geraadpleegd op 22-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-09-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 31l

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand
 2. Besluit kansspelen op afstand

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit kansspelen op afstand
  Artikel: 4.30
 2. Regeling kansspelen op afstand
  Artikelen: 3.19, 6.1
 3. Vrijstellingsregeling Wft
  Artikel: 24c
 4. Wet op de kansspelen
  Artikel: 35a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel Vb

 1. Wet op de kansspelen
  Artikel 33b
 2. Besluit verlening vergunning organiseren totalisator 2017–2022
  Tekst tekst
 3. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2022 Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
01-04-2021 Nieuw 20-02-2019 Stb. 2019, 127 33996 29-01-2021 Stb. 2021, 45

Annuleren

Naar boven