Wet op de kansspelen

Geraadpleegd op 18-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-09-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 33g

Informatie geldend op 01-01-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit
    Artikel: 3.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2022 Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
01-01-2022 Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
01-04-2021 Wijziging 20-02-2019 Stb. 2019, 127 33996 29-01-2021 Stb. 2021, 45 Alg. 1
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 29-01-2021 Stb. 2021, 45 Alg. 2
28-07-2018 t/m 25-05-2018 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
01-01-2013 Nieuw 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is op het eerste lid, aanhef, een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. De wijziging is in werking getreden op 28 juli 2018 (Stb. 2018/248).2)

Annuleren

Naar boven