Wet op de kansspelen

Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 33a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels incidentele artikel 3 loterijvergunningen
  Tekst: tekst
 2. Beleidsregels informatieplicht
  Artikel: 1.1
 3. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 1
 4. Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen
  Artikel: 1
 5. Beleidsregels onvrijwillige inschrijving register
  Artikel: 1.1
 6. Beleidsregels openbaarmaking VVKOA
  Artikel: 1
 7. Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling
  Artikel: 1.1
 8. Beleidsregels totalisatorafdracht
  Artikel: 1
 9. Beleidsregels woordmerk kansspelen op afstand
  Artikel: 1
 10. Beschikking casinospelen 1996
  Artikel: 1
 11. Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit 2016
  Artikel: 1
 12. Besluit Adviesraad kansspelautoriteit 2014
  Artikel: 1
 13. Besluit justitiƫle en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 15b
 14. Besluit kansspelen op afstand
  Artikel: 1.1
 15. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
  Artikel: 1
 16. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 17. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen
  Artikel: 1
 18. Bestuursreglement Kansspelautoriteit
  Artikel: 1
 19. Kansspelenbesluit
  Artikel: 1
 20. Regeling afgifte merktekens toegelaten modellen speelautomaten
  Artikel: 1
 21. Regeling rapportageverplichtingen
  Artikel: 1.1
 22. Regeling verstrekking gegevens voor onderzoek naar kansspelverslaving
  Artikel: 1.1
 23. Speelautomatenbesluit 2000
  Artikel: 1
 24. Speelautomatenregeling 2000
  Artikel: 1
 25. Uitvoeringsregeling kansspelheffing
  Artikel: 1
 26. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 27
 27. Wet op de kansspelen
  Artikelen: 3, 4c, 9, 10, 11, 14b, 14c, 14e, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27b, 27c, 27f, 27h, 27i, 27ja, 27k, 30h, 30l, 30m, 30o, 30p, 30q, 30r, 30s, 30t, 30v, 30z, 31a, 31g, 31h, 31m, 33da, 33g, 33h, 34f, 34i, 34k, 34m, 34n

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2012 Nieuw 22-12-2011 Stb. 2012, 11 32264 25-02-2012 Stb. 2012, 83 Alg. 1

Opmerkingen

 1. Artikel III van Stb. 2012/11 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven