Wet op de kansspelen

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 30o

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Speelautomatenbesluit 2000
 2. Speelautomatenregeling 2000

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Speelautomatenbesluit 2000
  Artikelen: 1, 17
 2. Speelautomatenregeling 2000
  Artikelen: IV, 6, 10bis
 3. Wet op de kansspelen
  Artikel: 30q

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 4

 1. Wet op de kansspelen
  Artikel 30z

Verwijzingen naar TITEL VA

 1. Wet op de kansspelen
  Artikel 1
 2. Uitvoeringsregeling kansspelheffing
  Artikel 7
 3. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 4. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina