Wet op de kansspelen

Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 7c

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 2. Wet op de kansspelen
  Artikelen: 7e, 35b, 35c, 36

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel Ia

 1. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen
  Artikelen 4, 6
 2. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2008 Wijziging 20-11-2007 Stcrt. 2007, 236 20-11-2007 Stcrt. 2007, 236
01-01-2002 Wijziging 29-11-2001 Stcrt. 2001, 237 29-11-2001 Stcrt. 2001, 237
Wijziging 27-09-2001
samen met
12-12-2001
Stb. 2001, 481
samen met
Stb. 2001, 664
27472
samen met
28075
27-09-2001 Stb. 2001, 481
26-07-1991 Wijziging 22-05-1991 Stb. 1991, 394 21437 22-05-1991 Stb. 1991, 394
01-09-1974 Nieuw 02-07-1974 Stb. 1974, 441 02-07-1974 Stb. 1974, 441
Naar boven