Wet op de kansspelen

Geraadpleegd op 26-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-09-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 27j

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen
    Artikel: 26
  2. Wet op de kansspelen
    Artikel: 35a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel IVb

  1. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
    Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2021 Wijziging 20-02-2019 Stb. 2019, 127 33996 29-01-2021 Stb. 2021, 45
01-01-1996 Wijziging 18-05-1995 Stb. 1995, 300 23605 06-12-1995 Stb. 1995, 595
01-01-1986 Vervallen 18-05-1995 Stb. 1995, 300 23605 06-12-1995 Stb. 1995, 595
Nieuw 18-05-1995 Stb. 1995, 300 23605 06-12-1995 Stb. 1995, 595
01-09-1974 Nieuw 02-07-1974 Stb. 1974, 441 02-07-1974 Stb. 1974, 441

Annuleren

Naar boven