Wet op de kansspelen

Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 27h

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beschikking casinospelen 1996

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel IVb

  1. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
    Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 11 32264 25-02-2012 Stb. 2012, 83 Alg. 1
01-01-1996 Wijziging 18-05-1995 Stb. 1995, 300 23605 06-12-1995 Stb. 1995, 595
01-01-1986 Vervallen 18-05-1995 Stb. 1995, 300 23605 06-12-1995 Stb. 1995, 595
Nieuw 18-05-1995 Stb. 1995, 300 23605 06-12-1995 Stb. 1995, 595
01-09-1974 Nieuw 02-07-1974 Stb. 1974, 441 02-07-1974 Stb. 1974, 441

Opmerkingen

  1. Artikel III van Stb. 2012/11 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven