Wet op de kansspelen

Geraadpleegd op 20-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 27a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beschikking Sporttotalisator 2010

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel IVa

  1. Wet op de kansspelen
    Artikel 16
  2. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
    Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
12-12-1992 Wijziging 03-12-1992 Stb. 1992, 636 22172 03-12-1992 Stb. 1992, 636
01-09-1974 Nieuw 02-07-1974 Stb. 1974, 441 02-07-1974 Stb. 1974, 441
Naar boven