Wet op de kansspelen

Geraadpleegd op 18-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 4a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit kansspelen op afstand
 2. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen
  Artikel: 5
 2. Wet op de kansspelen
  Artikelen: 27j, 27ja, 30u, 30v, 31m, 35a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel I

 1. Wet op de kansspelen
  Artikel 7a
 2. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2021 Wijziging 20-02-2019 Stb. 2019, 127 33996 29-01-2021 Stb. 2021, 45
01-04-2012 Nieuw 22-12-2011 Stb. 2012, 11 32264 25-02-2012 Stb. 2012, 83 Alg. 1

Opmerkingen

 1. Artikel III van Stb. 2012/11 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven